Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH DỮ LIỆU TÀI KHOẢN CỦA HAI NỀN TẢNG HIK-CONNECT VÀ EZVIZ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH DỮ LIỆU TÀI KHOẢN CỦA HAI NỀN TẢNG HIK-CONNECT VÀ EZVIZ

Để tăng cường khả năng bảo mật và cải thiện tính năng sản phẩm, Nhà An Toàn xin thông báo từ ngày 01/08/2020, hai nền tảng HikConnect và EZVIZ sẽ được tách biệt hoàn toàn, có nghĩa là tài khoản Hik-Connect sẽ không...
Xem thêm 
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HIK-CENTRAL V1.3

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HIK-CENTRAL V1.3

Lớp Thiết bị/Hệ thống - Cameras, NVR và DVR - Decoder/Video Wall - Controller và Bàn điều khiển IP - Cửa và điều khiển cửa - Quản lí Hệ thống giám sát dưới gầm xe - Tủ điều khiển báo động và trụ báo động
Xem thêm